BBO Czecho-Slovakia

cesko-slovenske turnaje
czecho-slovak tournaments

 Úvod

Rozdania, zápisové lístky a výsledky turnajov z posledných dní na BBO:

 Adam Kubica  Dušan Šlachta

 

 
Česko-slovenské párové turnaje sa konajú každú sobotu a nedeľu. Individuál alebo turnaj náhodných družstiev sa koná v ostatné dni podľa želania hráčov. Špeciálnu kategóriu tvorí turnaj v stredu, tzv. LONG - na 24 rozdaní.
 
Vedúci turnajov:
Dušan Šlachta (Posleda)
Adam Kubica (Adamko / TD_CS)
 
Registrácia do česko-slovenských turnajov je povolená iba českým a slovenským hráčom, 5 minút pred začiatkom sa povolí učasť aj zahraničným hráčom.
 
Turnaje v stredu, sobotu a nedeľu sú hodnotené internetovými majstrovskými bodmi Slovenského bridžového zväzu.
 
Na tejto stránke budú uverejnené výsledky turnajov A.Kubicu.
Každý mesiac na stránke nájdete aj rebríček výkonnosti
českých a slovenských hráčov (podľa MB) .