BBO Czecho-Slovakia

cesko-slovenske turnaje
czecho-slovak tournaments

Česko-Slovenské turnaje - Výsledky                           Results of Czecho-Slovak tournaments            September 2009 - June 2010            DEALS

LEADERBOARD

June 28 - Pairs
12 boards - 62 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 75.02|Pabian             |RuminR
2   | 66.78|František Konvalina|Dušan Šlachta     3.33
4   | 62.92|Etela Szoratiová   |(Z.)              1.88
7   | 60.02|Ivan Tatranský     |Carole Anderson   0.79
8   | 59.90|Ljubov Tokárová    |(Z.)              0.59
18  | 54.57|Jana Ziolkowski    |Heng Paisarn      0.03
32  | 50.28|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
33  | 50.21|Kristína Gregová   |Judita Štofková
36  | 49.67|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
45  | 45.28|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
======================================================

June 26 - Pairs
18 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 71.83|Milan Petrovic     |i ik
3-4 | 58.73|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    0.96
3-4 | 58.73|Peter Laca         |Ljubov Tokárová   0.96
5   | 55.16|Peter Belčák       |Vojtech Belčák    0.62
6-7 | 53.57|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
6-7 | 53.57|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
8   | 48.41|Vladimír Hanuš     |Heng Paisarn
10  | 46.06|Gabriel Hinďoš     |Mária Vafeková
11  | 44.44|Anita Mudrochová   |Jana Ziolkowski
13  | 42.86|ristína Gregová    |Judita Štofková
14  | 39.29|Tibor Menyhért     |Josef Novotný
15-6| 38.49|Eva Lovíšková      |Carole Anderson
15-6| 38.49|Igor Trepáč        |Edward Milner
======================================================

June 24 - Ind.
6 boards - 16 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player                               |MP
------------------------------------------------------
1   | 22.33|siebelink
3   | 14.67|Isabela Králíková                     0.43
5   |  4.33|František Konvalina
7   | -0.67|Dušan Šlachta
8-9 | -2.33|Tibor Menyhért
10  | -4.00|Eva Lovíšková
11-3| -6.33|Edward Milner
14  | -7.33|Nehmi Selbak
15  |-10.67|Kristína Gregová
======================================================

June 21 - Pairs
10 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 72.50|Tomáš Jirout       |(Z.)              1.84
3   | 55.83|Kristína Gregová   |Karol Rezek       1.04
5   | 52.50|Tibor Menyhért     |(Z.)              0.59
6-7 | 51.67|Nehmi Selbak       |(Z.)
6-7 | 51.67|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
8   | 50.83|Martin Hriňák      |Carole Anderson
9-10| 50.00|František Konvalina|Dušan Šlachta
11  | 44.17|Jana Ziolkowski    |Heng Paisarn
12  | 40.83|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
13  | 37.50|(Eva Lovíšková)    |(Z.)
=======================================================

June 19 - Pairs
18 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.69|ta ay              |mdf96
2   | 59.20|Pavel Mokráň       |Eva Suchá         1.71
3   | 57.75|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš    1.28
7   | 52.22|Martin Hriňák      |Ivan Tatranský    0.41
8   | 51.39|Martina Cetkovská  |Jakub Vojtík
9   | 51.36|Anita Mudrochová   |Ladislav Volák
11  | 49.88|Jozef Onder        |Carole Anderson
13  | 48.46|Jan Meduna         |Karol Rezek
14  | 48.36|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
15  | 47.81|(Verica Píšová)    |(Z.)
16  | 46.91|Zdeněk Mužík       |Edward Milner
17  | 46.63|(Tibor Menyhért)   |(Z.)
18  | 45.52|Kristína Gregová   |Judita Štofková
20  | 40.86|František Pavlů    |Nehmi Selbak
21  | 39.75|Peter Laca         |Július Sabadoš  
=======================================================

June 14 - Pairs
10 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 31.74|sinhaak            |jaunpur       
2   | 27.67|Karol Lohay        |Dušan Šlachta    1.46
4   | 22.57|Jana Ziolkowski    |Heng Paisarn     0.82
6   |  6.14|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
9   |  5.55|Ľudovít Faltus     |(Z.)
10  | -0.24|Marika Pogány      |Ivan Surovka
11  | -7.74|Kristína Gregová   |Josef Horáček
13  |-18.29|Carole Anderson    |(Z.)
14  |-28.00|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
=======================================================

June 7 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
-------------------------------------------------------
1   | 79.44|thunderbot         |ostbo
2   | 62.22|Karol Lohay        |Dušan Šlachta     1.63
3   | 60.00|Karol Rezek        |(Z.)              1.22
8   | 53.33|Katka Tichá        |Magdaléna Tichá
11-2| 48.89|C.Anderson (Z.)    |Jana Ziolkowski
13-4| 46.11|Judita Štofková    |(Z.)
15  | 42.78|Kristína Gregová   |Eva Lovíšková
16  | 41.67|Anita Mudrochová   |(Gabriel Hinďoš)
17  | 41.11|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
18  | 40.00|Jindra Chudárková  |Helena Maternová
=======================================================

June 5 - Pairs
18 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 68.20|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek       2.06
3   | 58.09|Josef Novotný      |C.Anderson        1.16
5   | 54.51|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    0.65
6   | 53.82|Eva Lovíšková      |Edward Milner
7   | 52.78|Jindra Chudárková  |(Z.)
8   | 50.00|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
9   | 49.85|Kristína Gregová   |Judita Štofková
12  | 46.18|Miroslav Bielik    |Igor Trepáč
13  | 44.59|Ľuboš Hamák        |(Z.)
14  | 44.10|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák
16  | 42.71|Tomáš Meisel       |Jozef Onder
17  | 41.32|Ľudovít Faltus     |Mária Vafeková
=======================================================

May 21 - Pairs
8 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 83.59|Dušan Šlachta      |(Z.)              1.03
2   | 65.62|Jozef Onder        |(Z.)              0.78
4   | 56.25|Jan Meduna         |Karol Rezek       0.44
5   | 55.47|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak      0.33
6   | 53.91|Heng Paisarn (Z.)  |Lenka Palečková
8   | 53.12|Kristína Gregová   |Judita Štofková
10  | 51.56|Anita Mudrochová   |C.Anderson (Z.)
12  | 47.66|Kamil Žylka        |Leitei1
13  | 44.53|Tibor Menyhért     |Igor Trepáč
15  | 41.41|Marika Pogany      |Ivan Surovka
16  | 32.81|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
17  | 29.69|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
18  | 26.56|Jiří Bydžovský     |Zoltán Szollosi
=======================================================

May 29 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 60.89|kelpsha            |pagaisis
3   | 57.50|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek       1.22
4   | 57.29|Ľudovít Faltus     |Judita Štofková   0.92
5   | 56.23|Jitka Janíková     |Jakub Vojtík      0.69
6   | 55.46|Miroslav Bielik    |Igor Trepáč       0.52
7   | 55.43|(Libuše Gerychová) |(Z.)
8   | 53.97|Bence Bozzai       |Kornel Lázár
9   | 52.78|Lech Hugiel        |Jozef Onder
10  | 52.71|Milan Krajčo       |Milan Lónay
11  | 51.78|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
13  | 48.65|Jakub Strúčka      |Matej Žiak
14  | 48.23|Michal Botur       |Marian Lukaszuk
15  | 46.68|Kristína Gregová   |Heng Paisarn (Z.)
16  | 44.25|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
17  | 42.63|C.Anderson (Z.)    |E.Milner (Z.)
18  | 38.80|Jiří Bydžovský     |Josef Novotný
=======================================================

May 27 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Director: Jakub Strúčka
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 73.12|Marián Henc        |Dušan Šlachta     2.06
5   | 58.12|Anita Mudrochová   |Eva Suchá         0.65
8   | 51.25|Ivan Surovka       |Jana Ziolkowski
10-1| 48.75|Lenka Palečková    |Heng Paisarn
10-1| 48.75|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
12-3| 45.00|Jana Pivovarníková |(Z.)
12-3| 45.00|Ľudovít Faltus     |Karol Rezek
=======================================================

May 15 - Pairs
18 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.29|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    1.95
2   | 52.54|Drew Becker        |Přemysl Posledník 1.46
3   | 53.35|Carole Anderson(Z.)|(Z.)              1.10
6-7 | 53.17|Heng Paisarn (Z.)  |Jana Ziolkowski
6-7 | 53.17|Ľudovít Faltus     |Mária Vafeková
8   | 50.79|Peter Belčák       |Vojtech Belčák
9-10| 48.81|Zuzana Albrechtová |Jozef Onder
11  | 48.02|František Pavlů    |(Z.)
14  | 44.44|Zdeněk Kučera      |(Z.)
16  | 28.17|Kristína Gregová   |Katarína Horňáková
=======================================================

May 10 - Pairs
10 boards - 12 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 66.00|Southern46         |Sexybarbie
2   | 59.00|Karol Rezek        |Rudolf Toma       1.30
3   | 57.00|Ivan Tatranský     |Igor Trepáč       0.98
4-5 | 53.00|Dušan Šlachta      |(Z.)              0.37
4-5 | 53.00|Heng Paisarn (Z.)  |Jana Ziolkowski   0.37
6   | 52.00|Jozef Onder        |(Z.)
7   | 51.00|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
8   | 50.00|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
9   | 48.00|Daniel Vachtarčík  |Kamil Žylka
11  | 38.00|Ľudovít Faltus     |(Z.)
=======================================================

May 8 - Teams
3x6 boards - 4 teams
------------------------------------------------------
Rank|VP|IMP|Team                                 |MP
------------------------------------------------------
1   |52| 24|Klasik
    |  |   |Tatranský, Slabeycius, Gajdoš, Hriňák 1.52
2   |44| -4|7 trefov hrmených
    |  |   |Trepáč, Bielik, Lónay, Krajčo         1.14
3   |44| -6|CS Friends
    |  |   |Anderson, Van Houten, Paisarn,        0.86
    |  |   |Ziolkowski
4   |40|-14|Foreign
    |  |   |(Z.)
=======================================================

May 3 - Pairs
10 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 69.50|2ndclint           |kockennr1
3   | 63.50|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     1.28
4   | 62.00|Jozef Onder        |Alojz Zlacký      0.96
5   | 56.50|Peter Laca         |Ivan Tatranský    0.72
7   | 52.50|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak      0.41
8   | 52.00|Vladimír Hanuš     |(Z.)
9   | 51.50|František Konvalina|Dušan Šlachta
10  | 50.50|Vojtech Belčák     |Vladimír Munka
12  | 49.50|Anita Mudrochová   |Heng Paisarn (Z.)
13  | 48.50|Ivan Surovka       |Jana Ziolkowski
14-5| 47.00|Igor Trepáč        |Ladislav Volák
16  | 44.50|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
17  | 44.00|Kristína Gregová   |Judita Štofková
18  | 42.05|Stanislav Skřivan  |(Z.)
19  | 41.50|Štefan Choma       |Pavel Mokráň
21  | 35.00|Ľudovít Faltus     |Julo Sabadoš
=======================================================

May 1 - Pairs
18 boards - 18 pairs
Director: Adam Kubica & Igor Trepáč
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 68.67|Gejza Boroš        |Martin Vodička    2.06
3   | 62.50|Pavel Mokráň       |Eva Suchá         1.16
4   | 56.94|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak      0.87
5-6 | 55.56|Ľudovít Faltus     |Eva Lovíšková     0.33
7   | 55.21|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský
8-9 | 52.78|Jozef Onder        |Mária Vafeková
10  | 50.00|(Lad. Fékesházy)   |(Z.)
11  | 46.53|Jiří Němec         |Dušan Šlachta
12  | 46.18|Jan Meduna         |(Z.)
14-5| 43.40|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
16  | 42.71|C.Anderson (Z.)    |R. van Houten (Z.)
17  | 38.89|(Vladimír Hanuš)   |(Z.)
18  | 27.78|Kristína Gregová   |Judita Štofková
=======================================================

April 26 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 46.36|(Peter Laca)       |(Z.)              2.17
2   | 29.84|Karol Lohay        |Dušan Šlachta     1.63
4   | 15.39|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      0.92
6   | 10.64|Jozef Onder        |Julo Sabadoš      0.52
7   |  5.41|Stanislav Skřivan  |Heng Paisarn (Z.)
10  | -3.11|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
11  | -5.34|Ivan Surovka       |Jana Ziolkowski
13-4|-10.12|Ľudmila Jedličková |Anita Mudrochová
15  |-14.71|Kristína Gregová   |Judita Štofková
17  |-26.96|(Vojtech Belčák)   |(Z.)
======================================================

April 24 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 68.67|Gejza Boroš        |Miroslav Ploščica 2.17
4   | 57.29|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    0.92
6   | 56.13|Miroslav Bielik    |Igor Trepáč       0.52
9   | 52.89|C.Anderson (Z.)    |(Z.)
12  | 47.34|Kristína Gregová   |(Z.)
13  | 46.53|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
14  | 44.02|Vojtech Belčák     |Tibor Menyhért
15  | 43.98|Isabela Králíková  |Judita Štofková
16  | 43.94|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
18  | 43.02|Ľudivít Faltus     |Gabriel Hinďoš
20  | 30.79|Lukáš Zázvorka     |(Josef Březovský)
=======================================================

April 19 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 65.62|Jakub Strúčka      |Ivan Tatranský    2.17
2-3 | 61.25|Miloš Hozda        |(Z.)              1.43
2-3 | 61.25|Ladislav Volák     |(Z.)              1.43
4   | 59.38|Julo Sabadoš       |(Z.)              0.92
6-7 | 56.25|Jiří Vacek         |Heng Paisarn (Z.) 0.26
11-2| 46.88|Kristína Gregová   |Isabela Králíková
13  | 46.25|Jana Ziolkowski    |Ivan Surovka
14  | 45.62|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
16  | 37.50|Markéta Dudková    |Dušan Šlachta
17  | 36.25|C.Anderon (Z.)     |(Z.)
18  | 29.38|Nelly Štáfková     |(Z.)
======================================================

April 17 - Pairs
18 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 66.48|Milan Krajčo       |Milan Lónay       1.84
2   | 59.91|Ivan Surovka       |Jana Ziolkowski   1.38
3   | 58.52|Martin Hriňák      |C.Anderson (Z.)   1.04
4   | 55.56|Irena Hugiel (Z.)  |Lech Hugiel (Z.)
5   | 52.59|Jiří Němec         |Dušan Šlachta     0.59  
6   | 50.93|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
7   | 49.72|Peter Laca         |Ljubov Tokárová
8   | 48.70|Ladislav Fékesházy |Jozef Onder
9   | 46.85|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
10  | 43.80|Jindra Chudárková  |(Z.)
11  | 43.70|Kristína Gregová   |Milan Navrátil
12  | 43.61|Katarína Horňáková |Eva Lovíšková
13  | 41.76|(Nehmi Selbak)     |Heng Paisarn (Z.)
14  | 38.43|(Nelly Štáfková)   |(František Pavlů)
======================================================

April 12 - Pairs
10 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 69.76|Kristína Gregová   |Eva Lovíšková     1.95
2   | 61.43|Dušan Šlachta      |Kamil Žylka       1.46
3   | 61.07|Ila Hugiel         |Lech Hugiel
4   | 60.00|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš    0.82
5   | 57.50|C.Anderson (Z.)    |(Z.)              0.62
7   | 52.86|Ljubov Tokárová    |(Z.)
11  | 44.71|Jiří Bydžovský     |(Zdeněk Laštovička)
12  | 42.50|Heng Paisarn (Z.)  |(Z.)
13  | 39.29|Karol Rezek        |Ivan Tatranský
14  | 36.67|Jindra Chudárková  |Nelly Štáfková
16  | 36.07|Peter Laca         |(Z.)
======================================================

April 10 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 65.12|Jorek59            |Berk_Sezgi
2   | 63.27|Ila Hugiel (Z.)    |Lech Hugiel (Z.)
3   | 59.26|Zuzana Albrechtová |Jiří Vacek        1.22
5   | 55.86|Ladislav Fékesházy |Jozef Onder       0.69
7   | 52.78|Martin Hriňák      |Vladimír Munka
8-9 | 52.47|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
8-9 | 52.47|Ljubov Tokárová    |Igor Trepáč
10  | 50.62|Flavius Serban (Z.)|Diana E. Serban
12  | 47.84|Isabela Králíková  |Judita Štofková
13-4| 45.99|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
15  | 45.06|Jiří Němec         |Dušan Šlachta
19  | 39.51|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
20  | 30.56|Eva Lovíšková      |Heng Paisarn (Z.)
======================================================

April 5 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 44.56|Vladimír Hanuš     |Jan Meduna        2.17
2   | 25.56|Jan Frajt          |Eva Lovíšková     1.63
4   | 15.33|Martin Hriňák      |Karol Rezek       0.92
7   |  5.89|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
12  | -2.44|Ivan Surovka       |Ladislav Volák
16  |-13.33|Milan Lónay        |Jiří Vacek
17  |-16.78|Heng Paisarn (Z.)  |(Z.)
18  |-20.00|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
======================================================

April 3 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 62.35|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     2.17
3   | 58.02|Karol Lohay        |Ljubov Tokárová   1.22
6   | 53.40|Milan Lónay        |Milan Krajčo      0.52
7   | 52.78|Jakub Strúčka      |Matej Žiak
8-9 | 51.23|Eva Lovíšková      |Heng Paisarn (Z.)
10  | 50.62|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
11-2| 50.00|Gabriel Hinďoš     |(Z.)
11-2| 50.00|Juraj Slabeycius   |(Z.)
13  | 49.38|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
14  | 49.07|František Pavlů    |Vladimír Hanuš
15  | 46.60|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder
19  | 43.83|(Judita Štofková)  |(Z.)
======================================================

March 29 - Pairs
8 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 71.43|Crivin             |urbi65
3   | 60.71|Dušan Šlachta      |(Z.)              0.55
4-5 | 58.93|Tibor Menyhért     |(Ivan Surovka)    0.36
4-5 | 58.93|Peter Kvanďúch     |Jana Ziolkowski   0.36
7-8 | 50.00|Jakub Strúčka      |Ivan Tatranský
7-8 | 50.00|Mária Vafeková     |Zoltán Szollosi
9   | 46.43|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
10-1| 45.54|Jundra Chudárková  |Nelly Štáfková
12  | 44.64|Eva Lovíšková      |Anita Mudrochová
13  | 43.75|Štefan Choma       |Pavel Mokráň
14  | 42.86|Isabela Králíková  |Judita Štofková
16  | 29.46|Heng Paisarn (Z.)  |(Z.)
======================================================

March 27 - Pairs
18 boards - 12 pairs
Movement: Mitchell
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
N-S:
1   | 55.56|Saluciio           |Di_Stalev    
2   | 54.44|Anita Mudrochová   |František Pavlů   1.06
3   | 53.89|Gabriel Hinďoš     |Mária Vafeková
4   | 51.67|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák
5   | 43.33|Ľudovít Faltus     |Judita Štofková
6   | 41.11|(Jakub Strúčka)    |(Matej Žiak)
E-W:
1   | 63.33|Eva Lovíšková      |Ivan Tatranský    1.41
2   | 57.22|Ladislav Volák     |Ivan Surovka      1.06
3   | 52.78|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
5   | 46.89|Ľudmila Jedličková |gevalia
6   | 35.56|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
======================================================

March 22 - Pairs
10 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 66.19|Dušan Šlachta      |(Z.)              1.95
2   | 61.79|Jakub Strúčka      |Ivan Tatranský    1.46
3   | 61.07|Kristína Gregová   |(Z.)              1.10
4-5 | 59.05|Jindra Chudárková  |Jiří Vacek        0.72
8   | 51.43|Ladislav Fékesházy |Jozef Onder
10  | 48.21|Ivan Surovka       |C.Anderson (Z.)
11  | 45.95|Ľudovít Faltus     |Peter Laca
12  | 45.71|Eva Lovíšková      |Heng Paisarn (Z.)
13  | 35.71|Anita Mudrochová   |(Z.)
14  | 35.24|Nehmi Selbak       |Nelly Štáfková
15  | 35.00|Peter Kvanďúch     |(Z.)
======================================================

March 20 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.08|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    2.17
4   | 55.90|(Milan Krajčo)     |(Z.)
5   | 54.94|(Vladimír Nulíček) |(Z.)
6   | 51.43|Ivan Surovka       |C.Anderson (Z.)   0.52
7   | 51.23|Gejza Boroš        |Miroslav  Ploščica
8   | 51.04|Alojz Zlacký       |(Z.)
9   | 50.23|(Helena Maternová) |(Z.)
10  | 49.38|Eva Lovíšková      |Jana Ziolkowski
13  | 48.73|(Igor Trepáč)      |(Z.)
14  | 48.34|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder
16  | 44.64|Jindra Chudárková  |Nelly Štáfková
17  | 42.28|Jakub Strúčka      |Matej Žiak
18  | 40.24|Peter Kvanďúch     |Milan Navrátil
19  | 40.12|Kristína Gregová   |Judita Štofková
20  | 38.85|Jaroslava Soukupová|Jiří Vacek
======================================================

March 15- Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 72.33|kiler_             |wiechu_51
2   | 63.12|(Koloman Hencz)    |(Z.)              0.41
3   | 61.88|Marián Henc        |(Z.)              1.22
4   | 60.90|Štefan Choma       |Pavel Mokráň      0.92
5   | 57.50|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder       0.69
6   | 55.49|Karol Rezek        |Ivan Tatranský    0.52
7   | 55.50|Peter Laca         |Igor Trepáč
9   | 53.75|Eva Lovíšková      |C.Anderson (Z.)
11  | 49.65|(Erik Klemš)       |(Z.)
12  | 47.78|(Kristína Gregová) |(Ivan Surovka)
13  | 45.97|Miroslav Velčko    |Jakub Strúčka
15  | 42.50|(Ľuboš Hamák)      |(Judita Štofková)
16  | 39.58|Dušan Šlachta      |(Z.)
17  | 39.00|Anita Mudrochová   |Heng Paisarn (Z.)
19  | 34.93|Jaroslava Soukupová|Karel Kaisler
20  | 29.51|(F. Konvalina)     |(Z.)
======================================================

March 13- Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 65.12|telonius           |(Jan Krátky)      1.09
2   | 58.33|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    1.63
4   | 57.10|Gejza Boroš        |Miroslav Ploščica 0.92
6   | 54.01|Anita Mudrochová   |Eva Suchá         0.52
7-8 | 53.09|Vladimír Nulíček   |Kocur
7-8 | 53.09|Jakub Strúčka      |Milan Petrovic
9   | 51.23|Eva Lovíšková      |H.Paisarn (Z.)
11  | 48.77|Michal Humpál      |Jozef Onder
12-3| 47.84|Vojtech Belčák     |Tibor Menyhért
14  | 47.53|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák
15  | 46.91|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
16  | 46.30|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
18  | 39.81|František Pavlů    |(Z.)
19  | 38.89|Ivan Surovka       |C.Anderson (Z.)
20  | 35.90|Jiří Vacek         |Nelly Štáfková
======================================================

March 8 - Pairs
10 boards - 16 pairs
Movement: Mitchell
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
N-S:
1   | 75.83|Jan Krátky         |(Pavel Mokráň)    1.52
3   | 61.19|Dušan Šlachta      |(Z.)              0.86
4   | 48.45|Julo Sabadoš       |Jana Ziolkowski
7   | 33.69|Vladimír Nulíček   |Kocur
8   | 30.00|Anita Mudrochová   |Nehmi Selbak
E-W:
2   | 52.02|Anna Novotná       |Josef Novotný     1.14
3   | 51.67|Peter Laca         |Jozef Onder       0.86
4   | 50.12|Eva Lovíšková      |Heng Pasairn
5   | 49.57|Ladislav Volák     |Judita Štofková
6   | 46.31|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
7   | 45.83|Jakub Strúčka      |Jirva
8   | 41.90|(Vojtech Belčák)   |(Z.)
======================================================

March 6 - Pairs
18 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.24|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     2.06
2   | 63.19|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      1.55
3   | 61.11|Juraj Slabeycius   |Ivan Tatranský    1.16
4   | 56.60|Jozef Onder        |Jakub Strúčka     0.87
6-8 | 51.39|12jana             |jjirva2
9   | 50.35|Anita Mudrochová   |František Pavlů
10  | 48.96|(Peter Laca)       |(Z.)
11  | 47.92|Pavel Mokráň       |Eva Suchá
13-4| 46.18|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
16  | 44.44|Jan Meduna         |C.Anderson (Z.)
17  | 42.36|Eva Lovíšková      |Jana Ziolkowski
======================================================

March 1 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 67.22|mugums             |Remus61
3   | 59.65|Jan Frajt          |Eva Lovíšková     1.22
4   | 59.03|Adam Janas         |jokerit           0.92
5   | 57.64|Dušan Šlachta      |(Z.)              0.69
6   | 57.36|Anita Mudrochová   |H.Pasairn (Z.)    0.52
7   | 55.69|Jan Krátky         |Miroslav Velčko
8   | 52.67|Ivan Surovka       |Ivan Tatranský
9   | 52.08|Karol Rezek        |Matej Žiak
12  | 49.00|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
14  | 44.10|Anna Kálalová      |Katka Tichá
15  | 43.33|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
16  | 40.97|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
17  | 40.35|Kristína Gregová   |Jan Meduna
20  | 30.42|Jana Ziolkowski    |Jirva
======================================================

February 28 – IMP Pairs (2 sessions)
10 boards - 8 pairs
Movement: Swiss (2nd round seats)
------------------------------------------------------
Rank|VP|  IMP |Pair                              |MP
------------------------------------------------------
1   |22| 24.00|luntan          |Lugnut
3   |21| 18.67|Adam Kubica     |H. Pasairn (Z.)   0.86
4   |17|  8.00|J. Slaninová    |(Jitka Janíková)
5   |14| -1.67|Jan Krátky      |(Z.)
6   |14| -6.33|Jan Frajt       |Vladimír Jakubík
8   | 5|-37.33|I. Králíková    |Judita Štofková
======================================================

February 20 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
1   | 65.12|Ivan Tatranský     |Matej Žiak        2.17
2   | 61.73|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért    1.63
3   | 61.11|František Pavlů    |Heng Pasairn (Z.) 1.22
5   | 54.01|Helena Maternová   |Jiřina Slaninová  0.69
7   | 52.47|Ivan Surovka       |Jana Ziolkowski
8-9 | 51.85|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
8-9 | 51.85|jjirva2            |(Z.)
10  | 51.54|Julo Sabadoš       |(Z.)
12  | 47.53|Jozef Onder        |Judita Štofková
16  | 44.75|G. Parvanov (Z.)   |(Z.)
17  | 44.44|Michaela Munscher  |(Z.)
18  | 40.74|Katarína Škrovinová|Mikuláš Pankovič
19  | 39.20|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder
======================================================

February 15 - Pairs
10 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
1   | 65.83|Michal Gajdoš      |(Z.)              1.84
2   | 60.00|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     1.38
3-4 | 58.33|Jozef Onder        |Karol Rezek       0.91
5   | 55.00|Jana Ziolkowski    |Jirva             0.59
6   | 52.50|Anita Mudrochová   |(Tibor Menyhért)
7   | 51.67|Murrae Egnos (Z.)  |Sunshine07
8   | 50.83|Milan Petrovic     |(Z.)
9   | 49.17|Eva Lovíšková      |Ivan Surovka
10  | 48.33|Dušan Šlachta      |(Z.)
12  | 41.67|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
14  | 28.33|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
======================================================

February 13 - Pairs
18 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 62.57|alexas             |tomcat777
2   | 62.50|Martin Hriňák      |Vladimír Munka    1.55
3   | 59.18|Zuzana Albrechtová |(Z.)              1.16
4   | 58.58|C.Anderson (Z.)    |(Z.)              0.87
5   | 53.27|Karol Rezek        |Ivan Tatranský    0.65
6   | 52.98|Julo Sabadoš       |Jana Ziolkowski
7-8 | 51.88|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
7-8 | 51.88|Jiří Němec         |Dušan Šlachta
10  | 51.19|Peter Laca         |Jozef Onder
13  | 44.84|Isabela Králíková  |František Pavlů
14  | 42.01|Heng Pasairn (Z.)  |(Georgi Parvanov (Z.)
15  | 41.07|Ľuboš Hamák        |(Peter Kvanďúch)
16  | 40.28|Ľudmila Jedličková |Eva Lovíšková
17  | 40.08|Jan Krátky         |(Z.)     
======================================================

February 8 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 73.89|aprahel            |As11              2.17
3   | 63.33|Dušan Šlachta      |(Z.)              1.22
6   | 54.44|Josef Herout       |Jan Krátky        0.52
8-11| 51.11|Jozef Onder        |Karol Rezek
8-11| 51.11|Ondřej Gallik      |Adam Janas
8-11| 51.11|Anita Mudrochová   |H.Pasairn (Z.)
8-11| 51.11|(Tibor Menyhért)   |(Z.)
12-3| 46.11|Eva Lovíšková      |Mária Vafeková
12-3| 46.11|Jan Frajt          |Vladimír Jakubík
14  | 45.56|Miloš Hozda        |(Z.)
15  | 43.89|Vladimír Munka     |Jakub Strúčka
16  | 43.33|Ľuboš Hamák        |Judita Štofková
18  | 36.67|Ľudovít Faltus     |Julo Sabadoš
20  | 32.22|Alexander Belyus   |Gabriel Hinďoš
======================================================

February 6 - Pairs
18 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
1   | 64.47|Lady  Luck         |imustduble        2.06
2   | 56.48|Gabriel Hinďoš     |Jozef Onder       1.55
4   | 54.63|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     0.87
6   | 53.01|Ľudovít Faltus     |Julo Sabadoš
7   | 51.85|Jan Frajt          |Vladimír Jakubík
9   | 50.23|Isabela Králíková  |Judita Štofková
10  | 49.44|Michal Botur       |Lukáš Kolek
11  | 48.06|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
12  | 47.69|Anita Mudrochová   |H.Pasairn (Z.)
13  | 46.99|Rudolf Toma        |C.Anderson (Z.)
14  | 46.32|Karol Rezek        |Matej Žiak
16  | 43.29|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
17  | 41.44|Dagmar Gajdošová   |Michal Gajdoš
18  | 39.81|Jitka Kotěšovcová  |Helena Maternová
======================================================

February 5 - Pairs (Memoriál Dáše Ralkovej)
8 boards - 202 pairs
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
            Sec.   A  (33 tables)
------------------------------------------------------
1   | 73.05|temek              |zbuj              2.33
20  | 56.17|Adam Janas         |(Z.)              0.01
21  | 56.10|Anita Mudrochová   |(Z.)
25  | 54.42|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
41  | 47.92|Vladimír Hrdlička  |Jindra Chudárková
45  | 43.39|Zuzana Albrechtová |(Z.)
50  | 39.38|Karol Rezek        |(Z.)
52  | 38.21|Gert Bubník        |Jirka Vacek
53  | 37.97|Marie Jelínková    |Alois Novotný
57  | 36.27|Murrae Egnos (Z.)  |Sunshine07
63  | 33.25|Rudolf Štetka      |(Z.)
64  | 32.51|Peter Kvanďúch     |Milan Navrátil
------------------------------------------------------
            Sec.   B  (34 tables)
------------------------------------------------------
1   | 70.78|crow_              |mietek59          2.39
25  | 54.78|anpl               |(Z.)
35  | 50.28|Ivan Surovka       |(Z.)
45  | 44.90|Hana Šaržíková     |Daloma
54  | 42.33|Lenka Skákalová    |Nelly Štáfková
58  | 38.98|C.Anderson (Z.)    |(Z.)
------------------------------------------------------
            Sec.   C (34 tables)
------------------------------------------------------
1   | 72.94|elkm               |fhas              2.39
3   | 66.03|Jiří Smitka        |Slávek Talpa      1.35
26  | 54.29|Mária Vafeková     |Zoltán Szollosi
37  | 49.20|Jozef Onder        |(Z.)
44  | 47.21|Igor Trepáč        |(Z.)
65  | 31.42|(Ľ. Jedličková)    |(Z.)
======================================================

February 1 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 63.89|Jan Krátky         |Miroslav Velčko   2.17
2   | 61.67|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     1.63
3   | 60.00|Gabriel Hinďoš     |(Z.)              1.22
4-5 | 58.33|Rudolf Toma        |C.Anderson (Z.)   0.92
9   | 53.33|Isabela Králíková  |Judita Štofková
10  | 50.00|Jozef Onder        |Karol Rezek
11  | 49.44|Igor Trepáč        |E.Milner (Z.)
12  | 48.89|Peter Kvanďúch     |Zoltán Szollosi
15-6| 44.44|Anita Mudrochová   |H.Pasairn (Z.)
17-8| 42.22|Dagmar Gajdošová   |Michal Gajdoš
17-8| 42.22|Eva Lovíčková      |Jana Ziolkowski
19  | 38.89|Ľuboš Hamák        |(Z.)
20  | 23.89|Albert Hauschwitz  |Rudolf Štetka
======================================================

January 30 - Pairs
18 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1-3 | 61.67|Peter Laca         |Julo Sabadoš      2.28
1-3 | 61.67|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      2.28
4   | 60.83|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     0.96
6   | 53.89|Ján Frajt          |Vladimír Jakubík  0.54
7   | 51.39|Jozef Gajdoš       |Ladislav Golovkov 0.41
8-9 | 50.28|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
8-9 | 50.28|Michal Gajdoš      |František Pavlů
10  | 50.00|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek
11  | 48.89|Ivan Surovka       |Ivan Tatranský
12  | 48.61|Jakub Strúčka      |Igor Trepáč
13  | 48.06|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
14-5| 47.22|Anita Mudrochová   |Heng Pasairn (Z.)
14-5| 47.22|Zuzana Albrechtová |L. Volák - Sokolov
16  | 46.39|Jiřina Selbak      |Nehmi Selbak
18  | 45.28|Isabela Králíková  |Milan Navrátil
19  | 44.17|Daniela Drotárová  |Jozef Onder
21  | 40.00|Inka Gregová       |Judita Štofková
22  | 36.67|Jana Ziolkowski    |C.Anderson (Z.)
======================================================

January 28 - Ind.
5 boards - 20 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 23.00|carloss
6   |  8.25|Rudolf Toma
7   |  7.50|kevin333
9   |  4.00|Adam Kubica
14  | -8.25|Vlastislava Veres
15  | -9.50|Martin Tannenberger
16  | -9.75|Eva Lovíšková
======================================================

January 25 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 22.33|Mazda 6            |nidas98           2.17
2   | 22.22|Ľudovít Faltus     |Július Sabadoš    1.63
3   | 21.88|Pavel Mokráň       |Eva Suchá         1.22
4   | 17.40|Jozef Onder        |Karol Rezek       0.92
5   | 12.97|Jana Ziolkowski    |C.Anderson (Z.)   0.69
7   | 11.46|Anita Mudrochová   |E.Kale (Z.)
8   | 11.24|Peter Laca         |(Z.)
9   | 10.81|Eva Lovíšková      |Ivan Surovka
10  |  3.56|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák
11  | -0.33|Inka Gregová       |Judita Štofková
12  | -0.68|Miroslav Velčko    |(Z.)
13  | -1.00|Dušan Šlachta      |(Z.)
15  | -9.00|Libuše Gerychová   |L.Volák - Sokolov
16  |-10.89|Vojtech Belčák     |Vladimír Munka
20  |-52.96|Nehmi Selbak       |K.Boyer (Z.)
======================================================

January 24 - Pairs
8 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 70.83|bendent            |Asyouwant         1.09
2   | 65.97|(Eva Lovíšková)    |(Z.)
4   | 55.56|František Pavlů    |(Z.)              0.46       
5   | 54.86|Jozef Onder        |Judita Štofková   0.35
6-8 | 52.08|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     0.26
6-8 | 52.08|Ivan Surovka       |(Z.)              0.26
6-8 | 52.08|Peter Laca         |Ivan Sás          0.26
11-2| 49.31|Ján Frajt          |Vladimír Jakubík
13-4| 45.83|Isabela Králíková  |(Z.)
15  | 44.44|Murrae Egnos (Z.)  |Sunshine07 (Z.)
18  | 40.28|Anita Mudrochová   |paisarn (Z.)
20  | 34.03|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
======================================================

January 23 - Pairs
18 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|   %  |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
1   | 63.33|L.Volák - Sokolov  |Sunshine07        2.17
2   | 59.38|Milan Navrátil     |Judita Štofková   1.63
3   | 59.30|Jan Meduna         |C.Anderson (Z.)   1.22
6   | 54.78|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     0.52
8   | 52.16|J.A.Griffin (Z.)   |(Z.)
9   | 51.85|František Pavlů    |Jiřina Slaninová
10  | 51.43|Róbert Lukoťka     |Eduard Velecký
11  | 49.85|(Anita Mudrochová) |(Z.)
13  | 46.98|Ivan Tatranský     |Matej Žiak
14  | 45.22|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
16  | 44.33|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
17  | 43.94|Vlastimil Juřík    |Jakub Vojtík
19  | 38.27|Jozef Onder        |Karol Rezek  
======================================================

January 18 - Pairs
10 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 45.03|Dušan Šlachta      |(Z.)              2.28
4-5 | 12.75|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     0.96
6   |  5.17|Peter Laca         |(Z.)              0.54
9   |  3.30|Miroslav Velčko    |Ivan Tatranský   
10  |  0.90|Anita Mudrochová   |E.Milner (Z.)
13  | -2.17|Róbert Lukoťka     |Jakub Strúčka
14  | -7.70|Gejza Boros        |Martin Vodička
15  | -9.23|Ivan Surovka       |D.La Lau (Z.)
16  | -9.53|Nehmi Selbak       |K.Boyer (Z.)
18  |-11.95|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
19  |-11.97|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
21  |-24.35|Mária Vafeková     |Zoltán Szollosi
22  |-28.35|Jiřina Slaninová   |Jana Ziolkowski
======================================================

January 16 - Pairs
18 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP  
------------------------------------------------------
1   | 65.40|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      2.28
2   | 61.82|Jozef Onder        |Karol Rezek       1.71
3   | 58.40|Jiří Němec         |Dušan Šlachta     1.28
4   | 57.99|Ivan Surovka       |(Z.)              0.96
8   | 53.77|Róbert Lukoťka     |Jakub Strúčka
9   | 52.13|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák      
10  | 52.04|Anita Mudrochová   |František Pavlů
11  | 50.65|Rita de Beus (Z.)  |M.Petrović (Z.)
12  | 49.32|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
13  | 47.99|Milan Navrátil     |jupor
14  | 46.79|C.Anderson (Z.)    |(Z.)
16  | 46.57|Peter Belčák       |Vojtech Belčák
19  | 41.33|Jan Meduna         |(Z.)
20  | 37.47|Martin Gajdoš      |Michal Gajdoš
21  | 36.20|Vladimír Hanuš     |Jiří Täuber
22  | 35.65|Ľuboš Hamák        |(Z.)  
======================================================

January 15 - Ind.
5 boards - 20 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 23.75|krishna243
5   | 14.25|C.Anderson (Z.)
6   | 12.50|Verica Píšová
11  |  1.75|Mikolaj Albrycht
13  |-10.25|František Konvalina
15  |-13.50|Karol Rezek
18  |-18.25|Ľuboš Hamák
19  |-25.25|Jana Ziolkowski
20  |-27.75|Petr Cesenek
======================================================

January 11 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 32.23|srps               |sonat878          2.17
3   | 19.28|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      1.22
5   | 10.76|Gejza Boros        |Martin Vodička    0.69
6   |  8.99|Jozef Onder        |Jakub Strúčka     0.52
7   |  8.92|Zoltán Szollosi    |Mária Vafeková
8   |  6.08|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
10  |  2.16|Eva Lovíšková      |Jana Ziolkowski
12  | -1.56|Ľuboš Hamák        |Judita Štofková
14  | -8.33|Anita Mudrochová   |Jan Krátký
17  |-18.18|Peter Laca         |E.Milner (Z.)
19  |-23.29|Ivan Surovka       |(Z.)
20  |-33.25|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
======================================================

January 4 - Pairs
8 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 18.50|hacierol           |sturgut33         1.95
3   | 14.00|Martin Hriňák      |Karol Rezek       1.10
4   | 10.17|Jozef Onder        |Mária Vafeková    0.82
6   |  1.33|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
8   | -4.83|Isabela Králíková  |(Z.)
10  | -6.83|Ľudmila Jedličková |E.Kale (Z.)
11  | -7.83|Anita Mudrochová   |(Z.)
12  | -9.00|Vojtech Belčák     |Eva Lovíšková
13  |-14.67|Ivan Tatranský     |Matej Žiak
======================================================

January 2 - Pairs
18 boards - 22 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 62.96|Jiří Němec         |Dušan Šlachta     2.28
3   | 57.78|Katarína Škrovinová|Martin Hriňák     1.28
5   | 55.56|Róbert Lukoťka     |Jakub Strúčka     0.72
6-7 | 54.72|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek       0.54
6-7 | 54.72|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      0.54
9   | 51.94|Jitka Kotěšovcová  |Jiří Täuber
11  | 51.57|(Vladimír Hrdlička)|(Ivan Surovka)
16  | 46.39|Zuzana Albrechtová |(Z.)
17  | 45.09|Igor Trepáč        |E. Milner (Z.)
18  | 44.72|Ivan Tatranský     |(Z.)
19  | 42.41|Vladimír Nulíček   |(Z.)
20  | 41.20|Ľudmila Jedličková |C.Anderson (Z.)
22  | 34.78|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
======================================================

December 28 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 29.79|Anita Mudrochová   |(Z.)              2.06
3   | 21.89|Ľuboš Hamák        |Judita Štofková   1.16
4   | 16.98|Martin Hriňák      |Karol Rezek       0.87
7   | 11.09|Zoltán Szollosi    |Mária Vafeková
9   |  6.89|Inka Gregová       |(Z.)
10  | -5.34|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
11  | -7.23|Jakub Strúčka      |Matej Žiak
15  |-15.41|Dagmar Gajdošová   |Gabriel Hinďoš
17  |-29.36|Ivan Surovka       |C.Anderson (Z.)
======================================================

December 26 - Pairs
18 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 63.68|eue_de             |askask1232        1.95
2   | 60.79|Gejza Boros        |Martin Vodička    1.46
3   | 59.74|Jozef Onder        |Karol Rezek       1.10
5   | 52.96|Vladimír Nulíček   |(Z.)              0.82
6   | 52.65|Jiří Němec         |Dušan Šlachta     0.62
7   | 51.60|Judita Štofková    |(Z.)
9   | 48.97|Jakub Strúčka      |Ivan Surovka
12  | 46.04|Tibor Menyhért     |Igor Trepáč
13  | 45.85|Lukáš Kolek        |Mária Vafeková
14  | 45.34|Eva Lovíšková      |Milan Navrátil
15  | 45.00|Gert Bubník        |Jiří Vacek
16  | 27.09|Ľuboš Hamák        |(Z.)         
======================================================

December 21 - Pairs
10 boards - 10 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 22.00|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért    1.63   
2   | 10.25|Katarína Škrovinová|Milan Lónay       1.22
4   |  6.00|Ľudovít Faltus     |Mária Vafeková    0.69
6   |  1.75|Ľudmila Jedličková |C.Anderson (Z.)
8   |-14.50|Ľuboš Hamák        |(Z.)
9   |-15.00|Mária Kronová      |Lenka Palečková
10  |-19.50|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
======================================================

December 19 - Pairs
18 boards - 24 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.32|Anna Novotná       |Josef Novotný     2.38
2   | 57.90|Vladimír Nulíček   |kocur             1.79
3   | 57.40|Jiří Smitka        |Slávek Talpa      1.34
5   | 53.96|Anita Mudrochová   |Eva Suchá         0.76
6   | 53.79|Vojtech Belčák     |Jozef Onder       0.57
7   | 53.71|Jiřina Slaninová   |Judita Štofková   0.43
8   | 53.21|Tibor Menyhért     |Matej Žiak
9   | 52.73|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
12  | 51.01|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
15  | 47.90|Ivan Surovka       |Lady  Luck (Z.)
19  | 43.76|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
20  | 43.51|Miroslav Velčko    |(Z.)
21  | 43.01|Karol Rezek        |Jaroslava Soukupová
22  | 42.50|petrsvetr          |(Z.)
23  | 42.42|Ľudmila Jedličková |C.Anderson (Z.)   
======================================================

December 14 - Pairs
10 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 30.50|Jakub Strúčka      |Igor Trepáč       1.84
2   | 17.67|Ján Frajt          |Ladislav Oszuszt  1.38
3   | 16.50|Jozef Onder        |Karol Rezek       1.04
4   |  9.50|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš    0.78
5   |  8.67|Miroslav Velčko    |(Z.)              0.59
6   |  5.00|Jiří Täuber        |Aubor
11  | -8.83|(Martin Hriňák)    |(Z.)
12  | -9.83|Zuzana Albrechtová |(Z.)
======================================================

December 12 - Pairs
18 boards - 14 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 62.69|Matej Žiak         |M.Petrović (Z.)   1.84
3   | 58.43|Vladimír Hanuš     |František Pavlů   1.04
5   | 55.28|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak      0.59
6   | 50.28|Martin Hriňák      |Vladinír Munka
9   | 47.59|Jozef Onder        |Judita Štofková
12  | 42.96|Jan Meduna         |(Anita Mudrochová)
13  | 40.19|(Eva Suchá)        |(Z.)
======================================================

December 5 - Pairs
18 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 65.08|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      1.95
2   | 61.90|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek       1.46
3   | 60.71|Jan Meduna         |(Z.)              1.10
5   | 53.17|Zuzana Albrechtová |M.E.Hadnagy (Z.)  0.62
6-7 | 52.38|Tibor Menyhért     |Matej Žiak
8-9 | 51.98|Eva Lovíšková      |Nehmi Selbak
8-9 | 51.98|Vladimír Munka     |Jakub Strúčka
10  | 50.00|(Jozef Onder)      |(Z.)
12  | 45.63|Jitka Kotěšovcová  |Jiřina Slaninová
13  | 41.67|Vojtech Belčák     |Gabriel Hinďoš
======================================================

December - Ind.
6 boards - 20 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 27.50|itso56
2   | 22.00|Lukáš Kolek
3   | 20.25|Zoltán Szollosi
4   | 19.75|Nehmi Selbak
8   |  8.75|Karol Rezek
9   |  1.00|(Lenka Palečková)
10  |  0.75|Anita Mudrochová
15  |-10.75|Ľuboš Hamák
16  |-17.00|Mirko Škunda
18  |-20.00|Isabela Králíková
20  |-27.25|badys
======================================================

November 30 - Pairs
10 boards - 10 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 43.00|Jozef Onder        |Karol Rezek       1.63
3   |  9.00|Jan Meduna         |Anita Mudrochová  0.92
4   |  0.50|Lenka Palečková    |Ivan Tatranský    0.69
6   | -3.75|Gabriel Hinďoš     |Eva Lovíšková
7   | -7.00|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
8   |-19.00|Ivan Surovka       |(Z.)
10  |-25.75|Jan Frajt          |Judita Štofková     
======================================================

November 28 - Pairs
18 boards - 16 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.68|monsted            |rikkemus    
2   | 61.51|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder       1.46
3   | 56.75|Jaroslava Soukupová|Karol Rezek       1.10
4   | 55.16|Isabela Králíková  |Judita Štofková   0.82
9   | 49.21|Gabriel Hinďoš     |Mirko Škunda
10  | 48.81|Ľuboš Hamák        |(Z.)
11  | 46.43|Jakub Strúčka      |Matej Žiak
13  | 44.44|Gert Bubník        |jjirva2
14  | 40.08|Eva Lovíšková      |(Z.)
======================================================

November 27 - Ind.
6 boards - 16 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 19.75|nihatbay
2-3 | 19.25|Mirko Škunda
4   |  6.00|Marika Vafeková
6-7 |  5.25|Nehmi Selbak
11  |  3.00|Zoltán Szollosi
13  |  2.50|Ľudovít Faltus
14  | -1.50|Lenka Palečková
15  | -9.25|Isabela Králíková
19  |-21.25|Lukáš Kolek
======================================================

November 21 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 63.23|Jiří Smitka        |Slávek Talpa      2.71
3   | 59.03|Karol Rezek        |Ivan Tatranský    1.52
4   | 58.77|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      1.14
6   | 58.22|Medak              |raslati           0.65
7   | 57.83|Ľudmila Jedličková |C. Anderson (Z.)  0.49
8   | 55.92|Vladimír Nulíček   |(Z.)              0.37
13  | 52.32|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
15  | 50.63|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
23  | 44.78|Jiřina Slaninová   |(Z.)
24  | 44.33|Vojtech Belčák     |Mikuláš Pankovič
27  | 39.36|Jiří Bydžovský     |Ľuboš Hamák
30  | 31.97|Martin Hriňák      |Ivan Surovka
======================================================

November 20 - Ind.
6 boards - 16 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 25.33|Lenka Palečková
4   | 12.67|Ľudovít Faltus
5   |  6.00|Isabela Králíková
7   |  2.67|Mirko Škunda
9   |  1.00|Ljubov Tokárová
13-4|-12.33|Jitka Janíková
15  |-20.33|Ivan Surovka
======================================================

November 16 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.44|Magdaléna Tichá    |Richard Ritmeijer 2.17
8   | 53.89|Ivan Surovka       |Jozef Onder       
9-10| 53.33|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
13  | 48.33|Rudolf Toma        |Stanislav Kuchyňa
15-6| 43.89|Tibor Menyhért     |Eva Lovíšková
15-6| 43.89|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
18  | 40.56|Daniel Vachtarčík  |Erik Klemš
19  | 35.16|Nehmi Selbak       |Isabela Králíková
======================================================

November 14 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 64.59|kamaz              |waldek65          
2   | 60.46|Jiří Němec         |Dušan Šlachta     2.03
7   | 56.32|Ľudovít Faltus     |Jiřina Slaninová  0.49
8   | 56.18|Ivan Tatranský     |Martin Hriňák     0.37
10  | 55.08|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
17  | 47.79|Vladimír Hanuš     |(Z.)
18  | 46.91|Milan Navrátil     |Hana Šaržíková
21  | 45.57|Matej Žiak         |(Z.)
23-4| 44.73|Nehmi Selbak       |Jiřina Selbak
25  | 44.39|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
26  | 43.20|Ľuboš Hamák        |Medak
27  | 42.86|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
28  | 38.24|Ivan Surovka       |(Z.)
30  | 36.62|(Peter Belčák)     |(Z.)
======================================================

November 13 - Ind.
6 boards - 20 players
Movement: Random
------------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
------------------------------------------------------
1   | 25.25|Carole Anderson (Z.)
3   | 21.25|Martin Hriňák
5   | 10.75|Isabela Králíková
7   |  7.75|oselposel
8   |  6.50|Ľuboš Hamák
10  |  2.25|Ivan Surovka
11  | -3.75|Vladimír Hanuš
12  | -4.50|Ľudovít Faltus
14  | -9.75|Zoltán Szollosi
15  |-10.25|Zuzana Albrechtová
17  |-13.25|Dušan Šlachta
20  |-29.50|Erik Klemš
======================================================

November 12 - Random družstvá
5 boards - 2x8 players 2x3 1x4
Movement: Žiadne
------------------------------------------------------
Rank|  IMP  |Tím
------------------------------------------------------
1   |  19.00|Babničová-Hamák-(Z.)-(Z.)
2   |  11.00|Frajt-Lovíšková-Králíková-(Z.)
3   | -11.00|Štofková-Gregová-Menyhért-Žiak
4   | -19.00|Navrátil-(Z.)-(Z.)-(Z.)
======================================================

November 9 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 68.33|Jaroslava Soukupová|Karel Kaisler     2.17
6   | 57.36|Martin Hriňák      |(Vladimír Munka)  0.52
8   | 54.58|Marika Vafeková    |Zoltán Szollosi
14  | 42.22|Judita Štofková    |Isabela Králíková
15  | 41.53|Ivan Surovka       |(Z.)
16  | 40.14|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
17  | 38.89|Tibor Menyhért     |Igor Trepáč
18  | 37.64|Karol Rezek        |Miroslav Velčko
19  | 35.11|Anita Mudrochová   |(Z.)
20  | 32.57|Vojtech Belčák     |Vlasta Babničová
======================================================

November 7 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
1   | 65.70|Martin Hriňák      |Ivan Tatranský    2.71
4   | 58.02|Vladminír Nulíček  |(Z.)              1.14
7   | 56.01|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký      0.49
8   | 55.75|Karol Rezek        |(Z.)              0.37
11  | 53.35|Eva Lovíšková      |Jozef Onder
14  | 49.57|Eva Suchá          |Anita Mudrochová
18  | 48.28|(Ľuboš Hamák)      |(Z.)
20  | 47.32|Judita Štofková    |Matej Žiak
22  | 45.55|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
23  | 45.31|Medak              |(Z.)
26  | 43.17|Ľudmila Jedličková |(Z.)
28  | 41.74|Ivan Sás           |Gabriel Hinďoš    
======================================================

November 2 - Pairs
10 boards - 16 pairs
Movement: Mitchell
------------------------------------------------------
Rank|  %   |Pair                                 |MP
------------------------------------------------------
N-S:
1   | 62.02|Ivan Surovka       |(Z.)              1.52
2   | 60.29|Mirka Kemeňová     |Ján Tomčáni       1.14
5   | 53.88|Karel Kaisler      |Soukupová         
7   | 47.52|Ľudmila Jedličková |C.Anderson (Z.)
E-W:
2   | 60.43|Gabriel Hinďoš     |Ľudovít Faltus    1.14
3   | 52.69|Judita Štofková    |Etela Szoratiová  0.86
5   | 44.95|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
7   | 40.14|Anita Mudrochová   |(Z.)
8   | 35.12|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
======================================================

October 31 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 65.25|hugo3              |1523
3   | 62.29|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
4   | 58.16|Tibor Menyhért     |Eva Lovíšková
6   | 55.89|Ivan Tatranský     |Martin Hriňák
7   | 55.22|Anita Mudrochová   |Eva Suchá
9   | 54.82|Daniela Drotárová  |Jozef Onder
12  | 54.43|Josef Novotný      |(Z.)
13  | 53.64|Karol Rezek        |Soukupová
14  | 50.70|Ľudmila Jedličková |(Z.)
16  | 50.43|Libuše Gerychová   |Peter Pick
17  | 49.54|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
18  | 48.86|František Pavlů    |Jiřina Slaninová
21  | 46.41|Mirka Kemeňová     |Ján Tomčáni
23  | 43.90|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
24  | 43.20|Zdeněk Kučera      |badys
26  | 41.83|(Ivan Surovka)     |(Z.)
28  | 38.82|Judita Štofková    |Isabela Králíková
====================================================

October 26 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Mitchell
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
N-S:
1   | 75.62|Ľudovít Faltus     |Jozef Onder
4   | 55.62|Mirka Kemeňová     |Ján Tomčáni
6   | 45.62|Tibor Menyhért     |(Z.)
7   | 41.25|Peter Belčák       |Vojtech Belčák
8   | 31.25|Eva Lovíšková      |Nehmi Selbak
E-W:
1   | 67.50|Marián Henc        |Dušan Šlachta
2   | 60.00|Soukupová          |Karel Kaisler
3-5 | 46.88|Ivan Surovka       |(Z.)
6-8 | 46.25|Vladimír Munka     |Gabriel Hinďoš
9   | 43.12|Marika Vafeková    |Zoltán Szollosi
====================================================

October 24- Pairs
16 boards - 18 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 60.94|Igor Trepáč        |Ivan Tatranský
2   | 59.38|Zuzana Albrechtová |Jozef Onder
3   | 57.03|Vladimír Nulíček   |(Z.)
4   | 56.64|Eva Lovíšková      |Ľudovít Faltus
7   | 53.12|(Peter Laca)       |(Z.)
11  | 48.83|Petr Heppner       |Jaroslav Sůra
12-3| 48.44|Martin Hriňák      |Vladimír Munka
15  | 47.27|Adrián Kiss        |Viliam Nádaskay
16  | 43.36|Isabela Králíková  |Judita Štofková
====================================================

October 23- Random družstvá
5 boards - 8 players
Movement: Žiadne
----------------------------------------------------
Rank|  IMP  |Tím
----------------------------------------------------
1   |  18.00|Králíková-Nádaskay-Thompson (Z.)-(Z.)
2   | -18.00|Albrechtová-Vafeková-Selbak-de Beus (Z.)
====================================================

October 19 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Mitchell
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
N-S:
1   | 76.25|Ján Tomčáni        |Dušan Šlachta
2   | 58.75|Zoltán Szollosi    |jirina
4   | 53.12|Jakub Strúčka      |Martin Hriňák
6   | 45.62|Tibor Menyhért     |Rudolf Toma
8-9 | 34.38|Eva Lovíšková      |Nehmi Selbak
E-W:
1   | 60.62|Aneta544           |ecoc55
2   | 58.75|Ljubov Tokárová    |Alojz Zlacký
3   | 58.12|Zuzana Albrechtová |(Z.)
4   | 50.62|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
5   | 48.12|Jozef Onder        |(Z.)
6-7 | 46.88|Gabriel Hinďoš     |Ľudovít Faltus
6-7 | 46.88|Naďa Hořínková     |Milena Kostková
8   | 43.75|Fick007            |e4c5
====================================================

October 17 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 61.60|enginer            |tonneke43
4   | 57.93|Igor Trepáč        |Ivan Tatranský
6   | 56.79|Ľudmila Jedličková |Carole Anderson (Z.)
7   | 56.13|Alojz Zlacký       |Ljubov Tokárová
10  | 53.35|Ivan Sás           |Medak
13  | 51.67|Marek Picha        |Libor Horák
14  | 50.65|Eva Lovíšková      |Nehmi Selbak
20  | 48.25|Zuzana Albrechtová |František Pavlů
22  | 46.65|Ivan Surovka       |Marika Pogany
24  | 44.51|Lenka Skákalová    |David Komárek
29  | 40.89|Milan Lónay        |Jakub Strúčka
====================================================

October 12 - Pairs
8 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 63.95|Ľudmila Jedličková |Carole Anderson (Z.)
3   | 59.52|Jozef Onder        |(Z.)
4   | 58.01|Rudolf Toma        |Jakub Strúčka
9   | 52.28|David Komárek      |Lenka Skákalová
10  | 50.24|Nemi Selbak        |Eva Lovíšková
11  | 49.70|(Tibor Menyhért)   |(Z.)
14  | 48.67|Ivan Surovka       |Marika Pogany
19  | 33.77|Vojtech Belčák     |Judita Štofková
====================================================

October 11 - Pairs (2nd Sess.)
9 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 72.84|Jiří Täuber        |Zuzana Albrechtová
3   | 63.73|Judita Štofková    |Mikuláš Pankovič
4   | 57.25|Jiří Smitka        |Slávek Talpa
6   | 53.24|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
7   | 51.98|Ivan Sás           |Peter Laca
9   | 51.23|Juraj Kvoček       |Miroslav Velčko
10  | 50.15|Vojtech Belčák     |Tibor Menyhért
11  | 49.26|Eva Lovíšková      |(Z.)
12  | 49.23|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
13  | 48.15|Naďa Hořínková     |Milena Kostková
14  | 47.99|Ivan Surovka       |Ľudmila Jedličková
17  | 39.12|Dagmar Gajdošová   |Isabela Králíková
18  | 37.81|Anita Mudrochová   |Nehmi Selbak
====================================================

October 11 - Pairs (1st Sess.)
9 boards - 10 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 58.33|Marika Vafeková    |Zoltán Szollosi
4   | 52.78|Rudolf Toma        |Ivan Surovka
5-7 | 50.00|Nehmi Selbak       |Jiřina Selbak
8   | 48.61|Ivan Sás           |Peter Laca
====================================================

October 10 - Pairs
16 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 65.62|Jiří Smitka        |Slávek Talpa
2   | 59.24|Eva Lovíšková      |Tibor Menyhért
3   | 58.42|Ľudmila Jedličková |milan9
4   | 58.12|Marek Picha        |Zuzana Albrechtová
7   | 55.86|tenkii             |(Z.)
8   | 54.90|Karol Rezek        |(Z.)
13  | 47.09|Eva Suchá          |Pavel Mokráň
16  | 44.62|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
18  | 40.23|Alois Novotný      |Isabela Králíková
====================================================

October 9 - Random družstvá
5 boards - 2x8 players 2x3 1x4
Movement: Žiadne
----------------------------------------------------
Rank|  IMP  |Tím
----------------------------------------------------
1   |  24.00|Medak-Anderson (Z.)-(Z.)-(Z.)
2   |   1.00|Gruenstein-Pogany-Škunda-Lady Luck (Z.)
3   |  -1.00|Picha-Vafeková-Surovka-Faltus
4   | -24.00|Rezek-Hrdlička-Komárek-(Z.)
====================================================

October 5 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Mitchell
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
N-S:
1   | 66.25|Marek Picha        |tenkii
7   | 46.88|Tibor Menyhért     |Eva Lovíšková
8   | 38.12|Dušan Šlachta      |Jiří Němec
9   | 22.50|Nehmi Selbak       |(Z.)
E-W:
1   | 73.12|Josef Novotný      |Anna Novotná
3   | 50.62|Zuzana Albrechtová |(Z.)
5-6 | 47.50|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
5-6 | 47.50|Marika Pogany      |Anita Mudrochová
9   | 33.12|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
====================================================

October 3 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 67.41|haydar1943         |Konya_27
2   | 62.50|Marek Picha        |Libor Horák
7   | 54.69|Karol Rezek        |12939
12  | 53.12|Ivan Tatranský     |Jakub Strúčka
13-5| 52.90|overlands          |(Z.)
16  | 50.67|Isabela Králíková  |Nehmi Selbak
17-8| 50.45|Erik Klemš         |Lukáš Kolek
19  | 50.00|Vladimír Hanuš     |(Z.)
21  | 45.31|(Ľ. Jedličková)    |(Z.)
24  | 43.97|Eva Lovíšková      |Milan Navrátil
26-7| 40.40|Vojtech Belčák     |(Z.)
28-9| 38.62|Ivan Surovka       |Carole Anderson (Z.)
28-9| 38.62|Gabriel Hinďoš     |Ľudovít Faltus
====================================================

September 28 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Mitchell
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
N-S:
1   | 74.38|Zuzana Albrechtová |johnnyfish
3   | 63.75|Ľudovít Faltus     |Gabriel Hinďoš
4   | 51.88|Ivan Surovka       |Marika Pogany
5   | 48.75|Jakub Strúčka      |Vladimír Munka
7   | 40.00|Igor Trepáč        |Tibor Menyhért
8   | 38.75|Nehmi Selbak       |(Z.)
E-W:
1   | 67.50|Jiří Smitka        |Slávek Talpa
3   | 60.00|Anita Mudrochová   |Zdeněk Kučera
5   | 50.00|Zoltán Szollosi    |Marika Vafeková
6   | 43.75|Rudolf Toma        |(Z.)
7-8 | 38.75|(Vojtech Belčák)   |(Z.)
7-8 | 38.75|Albert Hauschwitz  |Hana Šaržíková
9   | 31.25|Judita Štofková    |Eva Lovíšková
====================================================

September 26 - Pairs
16 boards - 28 pairs
Director: Jakub Strúčka
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 69.07|zbyneks            |tapet
5   | 54.53|Vladimír Hrdlička  |Alois Novotný
6   | 54.31|Peter Laca         |(Z.)
7   | 54.17|martin Hriňák      |(Z.)
11  | 51.05|Ivan Tatranský     |Matej Žiak
16  | 48.72|Peter Belčák       |Vojtech Belčák
17  | 48.27|Vladimír Munka     |Gabriel Hinďoš
18  | 48.06|Nehmi Selbak       |Eval Lovíšková
19  | 47.88|Ivan Sás           |(Z.)
21  | 46.80|Igor Trepáč        |(Z.)
28  | 32.33|(Judita Štofková)  |(Z.)
====================================================

September 25 - Ind.
6 boards - 20 players
Movement: Random
----------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
----------------------------------------------------
1   | 35.50|peha50
4   | 19.00|Jakub Strúčka
7   | 10.25|Mirko Škunda
8   |  7.00|Zdeněk Kučera
17  |-22.25|Ljubov Tokárová
18  |-24.25|etela
20  |-32.50|Isabela Králíková
====================================================

September 21 - Random družstvá
5 boards - 8 players
Movement: Žiadne
----------------------------------------------------
Rank|  IMP |Tím
----------------------------------------------------
1   |  9.00|Surovka-Růžička-Štofková-(Z.)
2   | -9.00|Albrechtová-Mudrochová-Onder-(Z.)
====================================================

September 21 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Random
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 76.34|attila_032         |baiivan
4-5 | 55.80|Jakub Strúčka      |Nehmi Selbak
7   | 54.02|Jozef Onder        |tenkii
10  | 47.41|Miroslav Velčko    |Zdeněk Kučera
11  | 47.32|Judita Štofková    |Eva Lovíšková
12  | 45.54|Gabriel Hinďoš     |(Z.)
13  | 44.20|Ivan Surovka       |Anita Mudrochová
14  | 43.48|Ľudmila Jedličková |Marika Pogany
===============================+====================

September 19 - Pairs
16 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 61.98|Ivan Tatranský     |Ivan Surovka
4   | 57.32|Martin Hriňák      |Vladimír Munka
5   | 54.40|Eva Suchá          |Anita Mudrochová
7   | 53.94|Gabriel Hinďoš     |tenkii
12  | 49.91|Jozef Onder        |Ľudovít Faltus
14  | 47.62|Erik Klemš         |Nooblet
15  | 46.37|Isabela Králíková  |Zdeněk Kučera
17  | 44.64|Igor Trepáč        |Tibor Menyhért
18  | 42.30|Nehmi Selbak       |(Jirina Selbak)
19  | 39.24|Vojtech Belčák     |Miki Pankovič
====================================================

September 18 - Ind.
6 boards - 20 players
Movement: Rainbow
----------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
----------------------------------------------------
1   | 27.00|amir28
8   |  4.50|Milan Navrátil
12  | -3.25|Matej Žiak
18  |-17.50|Nehmi Selbak
19  |-20.00|Isabela Králíková
====================================================

September 17 - Random družstvá
5 boards - 8 players
Movement: Žiadne
----------------------------------------------------
Rank|  IMP |Tím
----------------------------------------------------
1   | 25.00|V.Belčák-Navrátil-Anba(Z.)-(Jedličková)
2   |-25.00|Polák-Gajdošová-Kučera-Lovíšková
====================================================

September 14 - Pairs
10 boards - 18 pairs
Movement: Mitchell
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
N-S:
1   | 67.50|Vladimír Munka     |Jakub Strúčka
2   | 61.25|Nehmi Selbak       |Eva Lovíšková
4   | 52.50|(Judita Štofková)  |(Z.)
5   | 51.88|Anita Mudrochová   |Erol Kale (Z.)
8   | 43.12|Ivan Surovka       |(Z.)
E-W:
1   | 61.25|Tibor Menyhért     |(Z.)
2   | 57.50|Vojtech Belčák     |Peter Belčák
3   | 53.75|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
4-5 | 48.12|David Komárek      |wytek
4-5 | 48.12|Jozef Onder        |Ľudovít Faltus
5-7 | 47.60|(Mirko Škunda)     |(Z.)
====================================================

September 12 - Pairs
16 boards - 20 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 64.93|ARKAITZ            |patrever
2   | 63.72|Ivan Tatranský     |Martin Hriňák
3-4 | 61.68|Jiří Smitka        |Slávek Talpa
3-4 | 61.68|Eva Suchá          |Anita Mudrochová
14  | 44.36|Jozef Onder        |Gabriel Hinďoš
18  | 39.24|Isabela Králíková  |Judita Štofková
19  | 37.63|Eva Lovišková      |(Nehmi Selbak)
20  | 36.94|Ivan Surovka       |Jitka Janíková
====================================================

September 11 - Ind.
6 boards - 20 players
Director: Adrián Kiss
Movement: Random
----------------------------------------------------
Rank|  IMP |Player
----------------------------------------------------
1   | 11.67|Ivan Surovka
2   | 11.25|Jozef Onder
5   |  6.67|Erik Klemš
7-8 |  4.58|Miroslav Velčko
10  |  2.17|David Komárek
16  | -5.75|Milan Navrátil
17  |-10.42|Ljubov Tokárová
====================================================

September 7 - Pairs
10 boards - 20 pairs
Movement: Random
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 70.00|huixhuhuan         |jq9992561
3   | 63.26|Judita Štofková    |Milan Navrátil
5   | 60.42|Petr Heppner       |Jaroslav Sůra
6   | 55.00|Lenka Skákalová    |David Komárek
7   | 52.50|Hana Šaržíková     |Erol Kale (Z.)
12  | 47.22|Eva Lovíšková      |Anita Mudrochová
13  | 46.94|Alojz Zlacký       |Ljubov Tokárová
16  | 41.60|Ivan Surovka       |Jakub Strúčka
====================================================

September 5 - Pairs
16 boards - 30 pairs
Movement: Swiss
----------------------------------------------------
Rank|  %   |Pár
----------------------------------------------------
1   | 69.32|agha24             |0 12
2   | 64.25|Medak              |(Z.)
3   | 61.16|Igor Trepáč        |Edward Milner (Z.)
5   | 56.51|Richard Reitmajer  |Magda Tichá
9   | 53.88|Matej Žiak         |Jakub Strúčka
13  | 51.96|Patrik Polák       |Isabela Králíková
14  | 51.43|Martin Hriňák      |Ivan Tatranský
15  | 50.98|Ivan Surovka       |Carole Anderson (Z.)
17  | 49.47|Lenka Palečková    |(Z.)
18  | 48.18|Eva Lovišková      |Tibor Menyhért
19  | 47.49|Nehmi Selbak       |Jiřina Selbak
20  | 47.06|Zdeněk Kučera      |Jan Tománek
23-4| 46.05|Ľudmila Jedličková |Marika Pogany
29  | 36.56|David Komárek      |Erol Kale (Z.)
====================================================